Preken

22-1-2017: 3e ZONDAG DOOR HET JAAR

By 23 januari 2017 No Comments

Ook viering St Sebastianus 22-1-2017

Lezingen Jesaja 8, 23b-9,3; 1 Korintiërs1, 10-13.17; Mateüs 4, 12-23 of 12-17

Beste mensen, We gaan snel door de tijd, die ons ter beschikking staat. Pas een maand geleden vierden we de geboorte van Jezus. We volgden het verhaal van zijn geboorte van de Evangelist Lucas; veertien dagen later met Driekoningen luisterden we naar het bezoek van de magiërs uit het Oosten, mensen van buiten het eigen volk, aan het Jezuskind. Het werd verteld door de evangelist Matteüs. De vorige week zondag begon tot Aswoensdag de ‘Tijd door het jaar’. Meteen zetten we een grote stap van het kind Jezus naar de volwassen Jezus. Van de tijd dat hij opgroeide was van hem klaarblijkelijk weinig bekend. Hij leefde klaarblijkelijk het leven van ieder kind, ging met Maria en Jozef naar de tempel, bleef daar hangen om mee te doen aan de discussies ter plekke over de Wet en de profeten. Verder liet hij zich door Maria en Jozef gezeggen en nam toe in wijsheid bij God en de mensen.

In het Evangelie van vandaag begint Jezus zijn optreden in het openbaar in Galilea., helemaal in het Noorden van het land. Na de dood van Johannes de Doper was hij, misschien ook uit angst voor Herodes, daarheen vertrokken. Matteüs ziet zijn optreden als een vervulling van een aankondiging van de profeet Jesaja (in de eerste lezing van vandaag): ‘het volk dat in duisternis zat heeft een groot licht aanschouwd’. En Jezus begint meteen met waar het hem om begonnen is. Hij zegt: ‘bekeer je want het Rijk der hemelen is nabij”, d.w.z. is aangebroken. Niet zomaar ‘bekering’ dus, maar bekering vanwege het nabij zijn van het rijk der hemelen of het rijk van God, een rijk van goedheid en gerechtigheid. Dat Rijk van Go wordt zichtbaar In Jezus’ persoon, in zijn manier van acceptatie van zijn levensopdracht, in zijn manier van omgaan met zijn medemensen. ‘Bekeer je’ betekent de uitnodiging om de manier van mens zijn van Jezus aan te nemen, als een weg die voert naar een menswaardig leven. Voor het resultaat van die manier van leven, verwijst Jezus de leerlingen van Johannes de Doper (-enkele weken geleden in het evangelie van de zondag) naar wat er te zien is: blinden zien, doven horen, melaatsen worden gereinigd en aan de armen wordt de Goede Tijding (Evangelie verkondigd).     Kunnen wij wat in onze tijd met een dergelijke oproep? Het antwoord op die vraag heeft te maken met hoe wij het leven in onze tijd ervaren. We kunnen tevreden zijn met onze vrede sinds 1945. We kunnen tevreden zijn met de toename van onze algemene welvaart, die ook een grotere vrijheid met zich meebracht. We kunnen we tevreden zijn en gelukkig zijn; met het overwinnen van de financiële crisis van 2008, het aantrekken van de economie en de afname van de werkloosheid. Maar er blijkt ook een collectieve onrust t.a.v. onze toekomst door de veranderingen die zich in de wereldpolitiek en de verschuivingen in economische machten die zich aan het voltrekken zijn. Onrust ook over de morele kwaliteit van ons bestaan, de waarden en normen, die eraan ten grondslag liggen. Vaak worden deze niet meer gemeenschappelijk gedeeld. Onrust ook voor wat betreft onze spankracht t.a.v. onze huidige samenleving met zijn vele culturen, talen, opvattingen en gebruiken; t.a.v. de vele vluchtelingen die toestromen Kunnen wij, christenen in hun navolging van het model van menszijn van Jezus het Rijk van God realiseren in ons aardse bestaan van nu? Kunnen wij zeggen: kijk wat er gebeurt: we voelen ons medeverantwoordelijk dat blijden, fysiek en geestelijk kunnen zien; dat dove, fysiek en geestelijk een goed woord kunnen horen; dat mensen, die dood gaan aan eenzaamheid en gebrek aan waardering, door onze aandacht tot leven komen, dat aan mensen in armoede gezegd wordt: we zijn bereid met jullie te delen. We gaan er achter aan dat de rijkdom van onze aarde beter wordt verdeeld; dat de acht die over 80 % van de wereldrijkdom kunnen beschikken hun vermogen ten goede laten komen van hun medemensen, m.n. de armen.

Ons kerend tot het model van menszijn van Jezus t.a.v. ons eigen leven, zoude we op die manier en in onze tijd het Rijk van God dichterbij kunnen brengen.