Preken

1e ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 5-3-2017

By 9 maart 2017 No Comments

Lezingen: Genesis(Schepping) 2, 7-9. 3,1-7; Romeinen 5, 1-19 of 12, 17-19; Matteüs 4, 1-11.

OVERWEGING

Het was fijn om tijdens de voorjaarsvakantie vrij van dagelijkse zorgen en verplichtingen door het leven te kunnen gaan. Maar, dat gold niet iedereen. Denk aan de leiders van onze politieke partijen m.h.o. op de verkiezingen; denk aan de mensen van de Europese Commissie, die zich zorgen maken over de samenhang in Europa. Denk aan degenen in Europa die voor de opgave staan een oplossing te zoeken voor de stroom Afrikaanse vluchtelingen die onze kant op komen. M.a.w. er wordt op het ogenblik weer onze aandacht gevraagd voor verschillende terreinen, die ons gezamenlijk leven betreffen. Daarnaast zijn er uiteraard altijd een aantal zaken die ons persoonlijk bezig houden. De opvattingen over hoe het allemaal moet zijn verschillend. Niet iedereen denkt hetzelfde over waar het met ons land naar toe moet, waar het met Europa naartoe moet; niet iedereen denkt hetzelfde over waarden en normen en over welke. Niet iedereen denkt hetzelfde over wat wel of niet heilzaam is voor onze samenleving. Het publieke domein wordt daarbij niet altijd van de juiste informatie voorzien. Met gebruik van de mogelijkheden van nu kunnen mensen gemanipuleerd en om de tuin geleid worden. Denk aan nep-nieuws en nep-foto’s waarmee de werkelijkheid kan worden verdraaid en personen aanwezig lijken te zijn geweest waar ze helemaal niet waren. Verder zouden we verwachten dat degenen die ons besturen met hun ambtelijk apparaat integer en betrouwbaar zijn. Maar hoe vaak is er geen sprake van corrupte regimes, corrupte regeringsfunctionarissen, corrupte bestuurders en ambtenaren, die hun vrienden onderhands allerlei opdrachten toespelen. Sommen geld, die niet terecht komen waarvoor ze zijn bestemd. Bedrijven die met sjoemelcijfers komen en hun klanten misleiden. Op de achtergrond van deze praktijken speelt de verleiding van, macht, bezit eigenbelang, zelfoverschatting en sinds de uitvinding ervan ook geld.

We vinden diezelfde achtergronden terug in de beproevingen van Jezus in de woestijn. Ze worden ons voorgesteld op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd. De satan -‘tegenstrever’ betekent dat woord- probeert Jezus in de karigheid van de woestijn te verleiden. Hij doet dat door Jezus de grootheid, macht en rijkdom (alle koninkrijken van de wereld) voor te spiegelen als deze hem, de satan, in plaats van God, wil volgen. Hij doet dat door Jezus uit te nodigen tot zelfoverschatting en misbruik te maken van zijn goede verhouding tot God. Die zal immers engelen sturen, opdat Jezus zijn voet niet zou stoten aan een steen. De satan nodigt Jezus uit Gods kracht die in Hem leeft te benutten te eigen bate en eer, ‘van stenen bood te maken’. Jezus zal later tegen zijn leerlingen zeggen niet gekomen te zijn voor eigen eer, maar om te dienen. In het Evangelietekst wijst Jezus resoluut de verleidingen van zijn tegenstrever af. Hij wil trouw zijn aan God en de levensroeping van dienstbaarheid aan mensen, die hij van God, zijn hemelse Vader ontvangen heeft. Hij wil niet uit zijn op eigen grootheid macht en rijkdom. Door zo te doen overwint Jezus de gebrokenheid, die in de mensheid te vinden is, weerstaat hij de verleiding macht te zoeken in opstand tegen God. Is hij integer, betrouwbaar. Hij blijft trouw aan wie Hij heeft te zijn: in onze dienst te staan en ons te brengen tot de vrijheid van de kinderen van God. In deze Veertigdagentijd worden we door deze verhalen aangespoord om integer te zijn, betrouwbaar, in dienstbaarheid te doen wat we moeten doen, ons niet te laten verleiden tot het doen van dingen die niet bij ons passen, boven onze stand te leven. We worden uitgenodigd ons te bezinnen op wie we ten diepste zijn, onze kwetsbaarheid en broosheid onder ogen te zien. Laat de bezinning op wie we zijn en waartoe we geroepen zijn ons, en degenen te midden van wie we leven, ten goede komen. AR