Preken

1e KERSTDAG 2016……..

By 27 december 2016 No Comments

Lezingen: Jesaja 54, 7-10; Hebreeën 1, 1-6; Johannes 1, 1-18

Hoe blij zijn wij, beste mensen, vandaag op 1e Kerstdag??? Die vraag kwam op bij het lezen van de eerste zinnen van onze eerste lezing uit het boek Jesaja: ‘Hoe lieflijk op de bergen de voeten van de vreugdebode,die vrede meldt, goed nieuws verkondigt, die heil komt melden, die zegt tot Sion: uw God regeert’.

Kun je welonbevangen blij zijn in onze tijd en omstandigheden waarin zoveel onvrede is, zoveel geweld heerst, zoveel mensen van huis en haard verdreven zijn? Regeert God eigenlijk wel? Of regeren mensen zelf vanuit hun mogelijkheden van goed en van kwaad? Kunnen we wel blij zijn gezien alles wat er aan de hand is in onze wereld en het geweld steeds dichter bij lijkt te komen? Als christenen delen we immers het bestaan met alle mensen van onze tijd. Delen we in met al onze medeburgers angst en zorg en het verlangen naar vrede. Maar als christenen hebben toch ook nog iets extra’s. Want als christenen en met ons wellicht zoekers naar heelheid en vrede richten we ons naar God die tot ons gesproken heeft door wijzen en profeten zoals Jesaja. Richten we ons naar God, die vooral tot ons gesproken heeft toen hij mens geworden is in Jezus Christus. Uit liefde is Hij ons lot komen delen? Dat betekent voor ons een grote rijkdom want ‘In zijn volheid van leven, van genade en waarheid hebben wíj ontvangen’.

Johannes, leerling van Jezus en schrijver van het 4e Evangelie, heeft diep nagedacht over de persoon van Jezus, over zijn oorsprong in God, over zijn leven als Licht voor de mensen; over zijn betekenis voor degenen die in hem geloven. Hij heeft allen die in Hem geloven gemaakt tot kinderen van God Dat kindschap van God gaat uit boven de bepaaldheid van familie, ras, land of volk. Dat is toch een Goede Tijding (Evangelie). Dat is toch een heel ander bericht dan de berichten die dagelijks in de media verschijnen. Zo’n goede tijding is er toch om ons blij en dankbaar te stemmen. Allen zou je wensen, dat deze tijding ook doordringt in het hart van de mensen, in het hart van de politiek en steun geeft aan inspanningen om alle mensen te laten delen in de rijkdommen van onze aarde.

De grote vraag is of we in staat zijn Gods goede tijding niet alleen als kennisgeving aan te nemen maar deze ook tot leven laten komen in onze tijd. De ontroering om de geboorte van Jezus met zijn natuurlijkheid en zijn eenvoud, met zijn gewone herders die Gods goede tijding verder vertellen kunnen we proberen om te zetten in daden van goedheid; van vrede, van vergeving en verzoening, kortom van liefde. Het zijn kenmerken van Jezus in zijn latere leven, die wij verder kunnen dragen door onze tijd. Dat betekent dat wij in onze tijd kunnen proberen mensen van vrede te zijn.

Delegaties van onze drie samenwerkende parochies hebben het vredeslicht, in Bethlehem ontstoken naar onze parochiekerken gehaald. U kunt uw vredeslicht meebrengen, na de vieringen aan dit Licht ontsteken en het een plaats geven in uw huis, teken van uw verlangen naar ‘vrede op aarde voor alle mensen die God liefheeft.

Ik wens u gezegende en vredige kerstdagen. Ik wens ons allen toe mensen van vrede te zijn. AR