Preken

16 juli 2017: 15e ZONDAG DOOR HET JAAR.

By 16 juli 2017 No Comments

Lezingen: Jesaja 55, 10-11; Romeinen 8, 18-23; Matteüs 13, 1-23 of 1-9

Wij, mensen hebben het vermogen om met elkaar te kunnen spreken. Dieren blijken ook min of meer ontwikkelde vermogens te hebben met elkaar te communiceren, maar wij kunnen spreken me elkaar.
Hoeveel woorden zouden er per dag op onze aarde door ruim 6 miljard mensen wel gesproken worden? Miljarden. Wat zouden al die woorden voor gevolgen hebben?
Goede, slechte, deels goede, deels slechte of ook geen gevolgen? Sommige woorden klinken door via de media, andere blijven geheim.
Wij, die in God kunnen geloven, geloven ook dat God tot ons spreekt met woorden, die wij kunnen verstaan. Aan de basis van de verhalen van mensen en hun goden of van mensen en de ene God lagen ervaringen van Gods aanwezigheid. Dat kon zijn in de gebeurtenissen, dat kon zijn in de ervaringen in hun persoonlijk leven. Die ervaringen waren menigmaal van dien aard, dat ze erdoor werden aangespoord erover te vertellen en er ook naar te handelen. Zo grote leiders als Abraham (trek weg uit je land) en Mozes (red je volk uit de slavernij van Egypte). Zo ook dichters van liederen en profeten met name. Ze voelden zich genoodzaakt van hun ervaringen te vertellen. Later werden die opgeschreven en ontstond de H. Schrift. Hoorders en lezers voelden zich erbij thuis en voelden er zich door geïnspireerd in hun manier van leven. Een aantal boeken zijn in de H. Schrift opgenomen: geschiedenisboeken met de lotgevallen van het volk met zijn God; verhalen van de trouw van God en de trouw en ontrouw van de mensen; boeken vol wijsheid; boeken van profeten vol ondersteuning en waarschuwing; voor christenen de Evangelies, de uitgroei en de lotgevallen van de eerste gemeenschappen van christenen; de brieven van de apostelen en het toekomstvisioen van het Boek van de Openbaring met de vraag hoe lang moeten we het uithouden voordat het Rijk van God doorbreekt?
Het is jammer, beste mensen, dat de verhalen uit de H. Schrift bij veel mensen, waaronder  christenen, niet meer doorkomen. Velen komen nauwelijks meer naar de vieringen van de gemeenschap van de christenen in de kerk en nemen zelf de H. Schrift ook niet ter hand. Dat is jammer omdat de Schriftverhalen veel leerzaams bevatten omtrent ons menselijk leven. Bovendien wordt in de verhalen ook Gods betrokkenheid zichtbaar. De Schriftverhalen zijn de bron van inspiratie geworden van componisten, architecten, beeldhouwers, schilders en schrijvers. In vakanties wordt veel kerkelijke kunst bezocht en bewonderd, maar de bedoeling van de H. Schrift is dat wat erin staat vrucht draagt in het hart van de mensen.
De evangelietekst van vandaag vertelt ons over het lot van het Woord van God. Daarachter steekt de ervaring van de auteurs van toen, de tijd na Jezus’ dood toen het geloof in Hem zich ging verspreiden. Maar het verhaal van toen zou voor onze tijd geschreven kunnen zijn. Gods Woord wordt nog steeds gezaaid, maar valt lang niet altijd op goede grond. Het kan geen wortel schieten en raakt verstikt; slechts een gedeelte valt op goede grond en brengt naar gelang de kwaliteit van de grond vrucht voort.
Proberen we zoals we als christenen hier aanwezig zijn te blijven luisteren naar de Schrift, ons leven daarop te oriënteren en op die manier vruchten voor te brengen. En laten we de tekst uit de eerste lezing ons ter harte nemen, dat uiteindelijk het Woord van God, wat we er ook mee doen niet tevergeefs tot hem terugkeert. Amen. AR .