Preken

14-1-2017: 2e zondag door het jaar 2018.

By 14 januari 2018 No Comments

Lezingen: 1 Samuel 3b-10.19; 1 Korintiërs 6, 13c – 15a. 17-20; Johannes 1, 35-42.

Mensen van nu worden en zijn opgeleid in vele verschillende beroepen. Ze volgen vele verschillende opleidingen, maar je zult ze maar zelden horen zeggen: ‘tot wat ik doe voel ik me geroepen’ of ‘tot de levensstaat die ik kies voel ik me geroepen’. Het moet al een bijzonder soort beroep zijn of een bijzondere levensstaat, waarvan men zegt: daartoe voel ik me geroepen’. Bij priester worden of intrede in een klooster sprak men, zeker vroeger, van ‘roeping’.

Toch zou je kunnen zeggen, dat een huwelijk aangaan, een gezin stichten en kinderen opvoeden; zorg voor mensen op je nemen, het onderwijs in gaan, technische ontwikkelingen ter hand nemen te maken kunnen hebben met een ‘zich daartoe geroepen voelen’. Het heeft allemaal te maken met wat men van binnen uit voelt; met de talenten die men in het leven heeft meegekregen; met de keuze voor werk of levensstaat die aansluit bij de persoon die men is en de mogelijkheden die men heeft. Niet altijd is ‘t gemakkelijk om er achter te komen wie men is en wat men echt in het leven zou willen. Jongeren van onze tijd hebben het in dit opzicht vaak niet gemakkelijk bij de vele mogelijkheden die er zijn. Ook de trend van de tijd, die aangeeft, of bijna voorschrijft, hoe we moeten zijn en wat we moeten doen, maakt het m.n. jongeren niet gemakkelijk. De economie trekt aan, er is gebrek aan arbeidskrachten op verschillend gebied. Ga ervoor leren dan slaag je erin een goede baan en een goed salaris te verwerven. Het onderwijs sluit daarop aan, is tamelijk op de economie gericht. Maar is dat voldoende. Is een mens niet meer dan zijn werk en zijn salaris, hoe belangrijk die ook zijn? Waaraan je je leven besteedt, moet, als het even kan, ook bij je passen. Je moet er van binnenuit voor kunnen voelen, ertoe geroepen zijn. Dat is belangrijker dan dat je er rijk van wordt. In de praktijk is het kunnen doen wat je werkelijk wil lang niet altijd het geval. . Lang niet iedereen kan het werk doen waartoe hij of zij zich geroepen voelt en te leven op de manier die bij hem of haar past. Soms kan dit pas in vrijwilligerswerk in de vrije tijd.

Roeping heeft te maken met roepen en Iemand die roept. Voor de christen is God degene, die ons roept tot investeren van ons leven op een manier die bij ons past, met de (on)mogelijkheden die we hebben. Het kan tijd kosten om dat te ontdekken. De leeftijd van is daarbij belangrijk. In de jeugd, vooral, worden in opvoeding en scholing de lijnen getrokken en de keuzes gemaakt waarlangs ons leven zal verlopen. In die periode moeten we geleerd krijgen om naar onszelf te luisteren, op zoek te gaan en op de duur keuzes te maken. Johannes de Doper wijst zijn leerlingen op Jezus waardoor ze achter Hem aan gaan: ‘waar houdt U verblijf?’, we willen nader met U kennis maken.
Afbeeldingsresultaat voor peerke dondersDe jonge Samuel, stage lopend in de tempel, leert van hogepriester Eli naar zichzelf te luisteen en de roepstem in zijn binnenste te verstaan. Hij wordt de profeet ter ondersteuning van het goede in mensen. Het kwade in hen klaagt hij aan. Geen eenvoudige job, maar dat hoeft ook niet als je kunt doen wat bij je past. Ook wij leerden keuzes te maken, hopelijk overeenkomstig onze roeping. Tijdens ons leven blijven door alle fasen heen bezig onze roeping waar te maken. Nog een voorbeeld. Op 14 januari (vandaag) vieren we de zalige Peerke Donders. Hij was de zoon van een thuiswever en hielp daarbij n de armoede van hun gezin. Maar hij had het gevoel tot iets anders geroepen te zijn, werd knecht in het kleinseminarie en studeerde erbij. Hij werd priester gewijd en voelde zich geroepen naar Suriname te gaan waar hij 45 jaar werkzaam was waarvan ongeveer 32 jaar te werken in de afgelegen melaatsenkolonie Batavia. Hij stierf er in 1887 na nooit meer in Nederland terug te zijn geweest. Hij is een voorbeeld van met alle pijn en moeite gaan doen wat bij je past, waarvan je voelt dat je ertoe bestemd of (door God) geroepen bent, en daarin je levenszin vinden. Het zou fijn zijn als we allemaal ons concrete leven als een roeping zouden kunnen verstaan. AR.