Preken

13 augustus 2017: MARIA TENHEMELOPNEMING

By 14 augustus 2017 No Comments

Lezingen: Apocalyps 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab; 1 Kor. 15, 20-26; Lucas 1, 39-56

De lezingen van het feest van vandaag bevatten zowel uitgesproken geloof in Gods liefde als een besef dat goed en kwaad naast elkaar bestaan in onze wereld en dat we met Gods hulp het erbij moeten zien uit te houden. Het kwaad zal het uiteindelijk af moeten leggen tegen het goede

De Vlaamse Jezuïet Frans Cromphout heeft een kleine commentaar geschreven op het voor ons qua taal en uitbeelding niet zo gemakkelijke Boek van de Openbaring of Apocalyps. Het commentaar heet: ‘Hoe lang nog?’ Het Boek van de Openbaring is geschreven in het jaar 94/95 na Christus. Wat is de aanleiding? De christenen zijn een minderheid in verschillende culturen en tussen verschillende godsdiensten. Ze worden vervolgd, gevangen gezet, gemarteld en gedood. Ze vragen zich af: Hoe lang nog moeten we het uithouden nu we omwille van ons geloof vervolgd worden? Hoelang nog blijft onder onze medemensen de weerstand tegen de goede en vrij makende tijding (Evangelie) van Jezus Christus? Hoelang moeten we het uithouden voordat uw koninkrijk van God voorgoed doorbreekt in onze wereld? Het Boek van de Openbarng heeft de bedoeling om de (vervolgde) christenen van alle tijden te troosten en aan te sporen vast te blijven houden aan hun geloven in het Evangelie. Het kwaad is er weliswaar is maar zal niet definitief zal overwinnen. De veelkoppige draak vertegenwoordigt het kwaad en de dood, de vrouw die op het punt staat haar kind te baren vertegenwoordig het leven en Gods gerechtigheid , di het zullen winnen. Met die belofte voor ogen moeten gelovige christenen het proberen uit te houden en het Evangelie alle weerstand in praktijk proberen te brengen. We weten dat Jezus zijn Goede Tijding (Evangelie) heeft samengevat in de geboden van de liefde tot God en de naaste.

Aan dit bericht wordt vandaag de lezing toegevoegd uit het Evangelie van Lucas waarin verteld wordt van het bezoek van Maria aan Elisabeth, evenals Maria zwanger. Voorafgaande aan haar bezoek heeft Maria te horen gekregen, dat ze de moeder van Jezus, zoon van de Allerhoogste zal worden. Christenen hebben in de vrouw uit het Boek van de Openbaring Maria en in haar kind ‘Jezus’ ‘gezien’; zij worden bedreigd door de draak van het kwaad. In Jezus is Gods gerechtigheid naar ons toegekomen. Als toekomstige moeder van Jezus voelt Maria zich uitverkoren en dat bezingt zij in haar ‘lied’. De oudere generaties christenen hebben het lied genoemd naar de eerste woorden ‘Magnificat’: ‘mijn hart prijst hoog de Heer’. Zij prijst God, de Heer, die zich over haar, in haar, bescheidenheid, heeft ontfermd door haar uit te kiezen als moeder van Jezus. In Hem ontfermde God zich over de mensheid en werden kwaad en dood overwonnen. Toen Hij met Pasen opstond uit de dood kregen ook wij, die in Hem geloven, garantie van leven. Maria was daarin de eerste, die daar de vruchten van droeg. Dat vieren we vandaag. Het is de bedoeling, dat wij daar hoop uit putten in de tijd dat wij het moeten zien uit te houden met het bestaan van kwaad in onze wereld. Nu levens van mensen niet lijken te tellen bij sommige machthebbers;. Nu christenen, ook in onze tijd vervolgd worden Nu bij ons de ontvankelijkheid voor Gods Goede Tijding in Jezus Christus ver te zoeken lijkt. Daar moeten we het bij zien uit te houden en tegelijk Gods gerechtigheid dichterbij brengen door bekommerd te zijn om onze medemensen en goed aan hen te doen. Ons verlangen, onze goede gezindheid drukken we op allerlei manieren uit. De Kroetwisch, die we vandaag wijden en ophangen in onze huizen, de kaarsen, die we bij de beelden van heiligen opsteken zijn eigenlijk allemaal gebeden, om met Gods hulp gevrijwaard te worden van kwaad en deel te mogen aan al wat gerechtigheid en goedheid bevordert. Dat we de Kroetwisch vandaag op het feest van Maria wijden is niet voor niets. In haar lied bij Elisabeth heeft zij aangegeven dat God zich over haar en over ons, gelovigen, die zij vertegenwoordigt, heeft ontfermd. Het is dat heil van Godswege waarin wij allen mogen delen en waaraan wij nu al mogen werken, opdat het tot stand komt bij alle kwaad dat er is. Amen. AR