Welkom bij onze parochie.

UITLOTING RENTELOZE OBLIGATIES:

Op 15 januari 2019 heeft de jaarlijkse uitloting plaatsgevonden van de obligaties conform de voorwaarden behorende tot de renteloze obligatielening, uitgeschreven door het kerkbestuur van de H. Agathakerk te Eys, ten behoeve van de uitbreiding en renovatie van het kerkhof.
De uitgelote nummers zijn:

8   14   16   17   25   28   29   34   51   72   93   124   129   140   144   166   201   225  234   253   258   271  283   295   304   308   317   319   364   368

Alle obligatiehouders zijn inmiddels schriftelijk op de hoogte gesteld.

******************************************************************************************

Onze parochie hoort bij het bisdom Roermond. Pastoor drs. A.F.M.P. Reijnen, redemptorist (C.Ss.R.) is voorganger. Bisschoppelijk vicaris is pastor drs. A. Franssen. Hij assisteert pastoor Reijnen bij afwezigheid.

Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor het pastoraat en voor het beheer van de eigendommen van de parochie. Drie leden vervullen de functies van vice -voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het dagelijks bestuur. Dat zijn momenteel respectievelijk dhr. Ben Grooten (vice voorzitter), dhr.  Ad. Broers (secretaris)  en Mw.  Desiree Smeets (penningmeester)