Welkom bij onze parochie.

VOORBEREIDING KERKELIJK HUWELIJK 2019
Degenen, die hun huwelijk kerkelijk ingezegend willen zien gedurende 2019 worden uitgenodigd om op drie achtereenvolgende dinsdagavonden,  19 en 26 februari en 12 maart bijeen te komen van 19.30- 21.30  in de pastorie van Eys,

Wezelderweg 14, 6287 AM 
Tel. 043  451 1243.
E-mail: h.agatha.eys@hetnet.nl.

De voorbereiding wordt zoals gewoonlijk  begeleid door dhr. en mevr. B en T. Drenth uit Heerlen en door pastoor A. Reijnen.
Aanmelding mogelijk tot en met zaterdag 16 februari  via bovenstaande e-mailadres of op maandagen tussen 9.00 en 12.00 u of donderdagen van 14.00-16.00 via het hierboven aangegeven telefoonnummer.

Onze parochie hoort bij het bisdom Roermond. Pastoor drs. A.F.M.P. Reijnen, redemptorist (C.Ss.R.) is voorganger. Bisschoppelijk vicaris is pastor drs. A. Franssen. Hij assisteert pastoor Reijnen bij afwezigheid.

Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor het pastoraat en voor het beheer van de eigendommen van de parochie. Drie leden vervullen de functies van vice -voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het dagelijks bestuur. Dat zijn momenteel respectievelijk dhr. Ben Grooten (vice voorzitter), dhr.  Ad. Broers (secretaris)  en Mw.  Desiree Smeets (penningmeester)